Ke Udara
105.3fm - Lembah Klang 106.9fm - Perlis, Kedah, Pulau Pinang 91.7fm - Taiping 96.0fm - Ipoh 102.4fm - Kuala Terengganu 106.1fm - Kota Bharu 96.1fm - Kuantan 88.5fm - Melaka, Johor Utara 107.0fm - Seremban 101.4fm - Johor Bharu 105.9fm - Kota Kinabalu CHNL 956 - HYPPTV

Ceria Pagi Di Suria - Adibah Noor & Baki Zainal

Terma Syarat Am Peraduan

TERMA SYARAT AM PERADUAN

Suria FM™ tidak bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan yang dialami sewaktu
menggunakan laman web ini. Walaubagaimanapun, segala langkah bagi tujuan keselamatan
pengguna akan sentiasa diambilkira bagi memastikan tidak terdapat sebarang maklumat atau
data yang boleh memudaratkan pengguna laman web ini.

Pendengar yang ingin menyertai sebarang peraduan atau dedikasi sama ada melalui web atau
khidmat pesanan ringkas (sms) atau talian terus ke udara, perlulah mendaftar sebagai VIP
Suria FM™. Perlu diingatkan bahawa pendaftaran sebagai VIP Suria FM™ hanyalah sekali
sahaja melalui satu nombor telefon bimbit. Pendaftaran melalui nombor telefon bimbit yang
berbeza perlu mendaftar setiap nombor tetapi pemenang hanya layak menang satu hadiah pada
satu-satu masa atau tempoh walaupun melalui nombor yang berbeza.

Sebarang peraduan yang dianjurkan oleh Suria FM™ adalah tertakluk kepada terma dan syarat
di bawah:-

(1) Seseorang individu adalah tidak berkelayakan untuk menyertai dan/atau memenangi
Pemberian Hadiah ini jika individu tersebut:

a. Telah memenangi wang tunai (atau hadiah-hadiah) yang bernilai RM 100 atau kurang, dalam
tempoh (30) hari sebelum pemberian hadiah ini.
b. Telah memenangi wang tunai (atau
hadiah-hadiah) yang bernilai RM 101 – RM500 dalam tempoh (60) hari sebelum pemberian
hadiah ini.
c. Telah memenangi wang tunai (atau hadiah-hadiah) yang bernilai RM 501 –
RM1000 dalam tempoh (90) hari sebelum pemberian hadiah ini.
d. Telah memenangi wang tunai
(atau hadiah-hadiah) yang bernilai RM 1001 – RM9,999 dalam tempoh (6) bulan sebelum
pemberian hadiah ini.
e. Telah memenangi wang tunai (atau hadiah-hadiah) yang bernilai RM
10,000 ke-atas dalam tempoh (1) tahun sebelum pemberian hadiah ini.

(2) Sekiranya anda memenangi lebih daripada satu (1) hadiah dalam tempoh yang ditetap
di atas, anda hanya layak untuk menang/menebus hadiah untuk peraduan yang terawal sahaja.
Anda tidak berhak untuk memilih hadiah dari apa yang ditawarkan.

(3) Hadiah hendaklah dituntut selepas tamat tempoh peraduan dan dalam tempoh yang
dinyatakan dari tarikh pemberitahuan (jika ada). Pemenang dinasihatkan untuk menghubungi
Bahagian Hadiah jika tiada panggilan balas daripada Bahagian Hadiah Suria FM™.

(4) Hadiah hendaklah dituntut dalam tempoh 3 bulan (kecuali Tiket Wayang, Baucar
Bermusim, dan hadiah yang melibatkan wang tunai, pembayaran (cek) akan dibuat dalam masa
6 bulan selepas tarikh peraduan berakhir.) Selepas tempoh tersebut, hadiah-hadiah yang
tidak dituntut akan dibatalkan tanpa sebarang notis pemberitahuan. Adalah difahami bahawa
Suria FM™ memiliki hak mutlak ke atas hadiah-hadiah yang tidak dituntut. Suria FM™ tidak
akan membuat sebarang pemberitahuan kepada para pemenang berkenaan baki tempoh yang
tinggal. Pemenang mempunyai tanggungjawab mutlak menuntut hadiah-hadiah yang dimenangi di
dalam tempoh yang dinyatakan diatas.

(5) Hadiah-hadiah yang mempunyai tarikh luput seperti barang makanan, baucar, tiket
wayang , kapal terbang, penginapan hotel dan lain-lain yang berkenaan seperti yang tertera
di laman web Suria FM™ , mempunyai jangka masa tebus hadiah yang SINGKAT mengikut tarikh
luput yang ditetapkan. Pemenang disarankan untuk peka dan menebus sebelumtarikh luput
tersebut.

(6) Sebarang hadiah-hadiah perlu dituntut secara sendiri oleh pemenang pemenang kecuali
atas notis yang diberitahu terlebih dahulu. Semasa menuntut hadiah, pemenang dikehendaki
untuk menunjukkan pengenalan diri dan butiran hendaklah sama seperti butiran pemenang.
Sebagai contoh, kad pengenalan, lesen memandu dan passport.

(7) Hadiah-hadiah hendaklah ditebus sendiri oleh pemenang kuiz radio, di Pusat Membeli
belah Tropicana City, butiran seperti berikut :-

Hari : Selasa & Khamis sahaja

Masa : 1:00tgh hingga 3:00ptg

Tempat : Tingkat 2, Tropicana City Tower, No.3, Jalan SS20/27, 47400 Petaling Jaya, Selangor

(8) Pihak stesen radio juga TIDAK menyediakan sebarang perkhidmatan kourier atau pos
untuk penghantaran hadiah. Hadiah mestilah ditebus oleh pemenang sendiri di pejabat Suria
FM™ seperti di atas.

(9) Pihak stesen radio juga tidak akan membuat sebarang panggilan kepada pemenang kuiz,
sebaliknya untuk menyemak senarai pemenang, anda perlulah melayari laman web
www.suriafm.com.my atau menghubungi Bahagian Hadiah Suria FM™ di talian 03-7885 1188 atau
faksimili 03-7885 1053 (Fax). Oleh itu, butiran diri hendaklah diberikansepenuhnya sewaktu
menyertai peraduan di Suria FM™.

(10) Untuk sebarang maklumat pertanyaan mengenai hadiah yang dimenangi, pemenang harus
mempunyai maklumat seperti; jenis hadiah yang anda menang, tarikh menyertai kuiz, masa
serta segmen melalu beberapa cara iaitu laman web www.suriafm.com.my atau menghubungi
Bahagian Hadiah Suria FM™ di talian 03-7885 1188 atau faksimili 03-7885 1053 (Fax).

(11) Menebus hadiah bagi pihak orang lain tidak dibenarkan sekiranya tiada disertai
dengan dokumen yang berkenaan.

(12) Pemenang dikehendaki untuk memberikan semua butiran kepada penyampai bertugas
sewaktu menyertai peraduan di udara seperti Nama, Umur, Alamat Surat-menyurat Lengkap,
Nombor Telefon Bimbit, dan Nombor Kad Pengenalan. Sila pastikan anda telah mendaftar
sebagai VIP Suria FM™ melalui sms.

(13) Sila ambil maklum bahawa, Anda/Ahli Keluarga @ Ahli Rumah tidak boleh menang lebih
daripada satu hadiah dalam tempoh 30 hari. Sekiranya maklumat yang diberikan adalah
palsu, secara automatik, penyertaan anda akan dibatalkan.

(14) Sila baca dan fahami terma & syarat peraduan di Suria FM™ sebelum anda
menyertainya sebarang peraduan yang dianjurkan. Pendengar yang menyertai peraduan di
Suria FM™ akan diklasifikasikan sebagai telah membaca, memahami dan bersetuju sepenuhnya
dan terikat dengan Terma & Syarat Peraduan di Suria FM™. Keputusan juri adalahmuktamad.

(15) Pihak Suria FM™ berhak untuk menyenarai hitamkan selama 1 (satu) tahun kepada
pemenang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan serta tertakluk kepada pemenang
bersiri yang berulang kali melanggar peraturan.

(16) Pihak Suria FM™ berhak untuk menukar hadiah atau menggantikan hadiah yang
mempunyai nilai yang sama atas sebab teknikal yang tidak dapat dielakkan. Sebarang aduan
tidak akan dilayan untuk hal yang berkenaan.

(17) Sebarang aduan tidak akan dilayan oleh pihak Suria FM™ selepas hadiah ditebus oleh
pemenang.

Pihak Suria FM™ berhak untuk menukar atau menambah terma & syarat mengikut kehendak
syarikat. Terma dan syarat yang diumum di-udara atau tidak di-udara (secara lisan) oleh
penerbit atau deejay bertugas atau bahagian promosi, secara automatik sah menjadi terma
dan syarat walaupun tidak tertera di ruangan laman web bahagian terma dan syarat ini.

Lain-lain syarat peraduan akan dimaklumkan dari masa ke semasa.

Untuk pertanyaan secara online, sila hantarkan pertanyaan anda ke
webmaster@suriafm.com.my

Untuk terma dan syarat perkhidmatan sms di Suria FM, sila ke ruangan SMS Suria FM (33988).